ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಸಿಎಡಿ

ಕತ್ತರಿಸುವುದು

ಉತ್ಪನ್ನ ಗೋದಾಮು ಮುಗಿದಿದೆ

ತಪಾಸಣೆ

ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್

ಭಾಗಗಳು ಗೋದಾಮು

ಹೊಲಿಗೆ

ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್

.